Avtalsbestämmelser för medlemskap i IF Friskis&Svettis Haninge

Välkommen till IF Friskis&Svettis Haninge. I ditt medlemskap ingår flera förmåner samt några förpliktelser. För att kunna träna hos oss måste du lösa medlemskap i föreningen. Medlemskapet och träningskortet är personligt så ta alltid med ditt kort samt var beredd att visa upp det vid begäran.

Medlemskap-Medlemsavgift
Ditt medlemskap hos IF Friskis&Svettis är personligt. När du blir medlem hos Friskis&Svettis i Haninge krävs det att du lämnar personuppgifter samt foto (fotografering ordnas av Friskis&Svettis). Medlemsavgiften uppgår till 100 kr/kalenderår. Du måste vara medlem för att ditt träningskort ska gälla. OBS! Samtliga personer som tränar hos oss lyder under våra avtalsbestämmelser. Medlemskap återköps inte.

Träningskort
Våra träningskort gäller hos Friskis&Svettis Haninge. Tag alltid med kortet till träningen för registrering. Friskis&Svettis återköper inte träningskort.

Förlorat kort
Om du förlorar ditt medlemskort eller om det skadas så att det blir tekniskt obrukbart skall detta omgående anmälas till receptionen som då utfärdar ett nytt kort mot en avgift på 50 kr. (Gratis kort vid polisanmälan).

Förmåner
– Rösträtt på årsmöte = medbestämmanderätt
– Erbjudande hos aktuella samarbetspartners
– Olycksfallförsäkrad hos Svedea när du tränar med Friskis&Svettis
– Träna till reducerat pris i andra Frisks&Svettisföreningar

Rabatter
Kolla ev rabatter (studerande, pensionär, företag etc) innan du köper ditt kort. VI ger ingen rabatt i efterhand. Uppgradering, du kan uppgradera ditt inköpta träningskort mot ett annat träningskort under hela giltighetsperioden. Gäller dock inte uppgradering till tvåföreningskort. Nedgraderning medges inte.

Överlåtelse av kort
– 100 kr i administrativ avgift samt 100 kr i medlemskap om sådant saknas. Överlåtelse av kort kan bara ske av personal på kansliet. Vid överlåtelse från ett billigare kort och till ett dyrare, betalas mellanskillnaden till Friskis&Svettis, och resten ordnar överlåtare och övertagare. Företagsavtal går inte att överlåta.

Frysning
Frysning av kort endast mot uppvisande av giltigt läkarintyg. Max 1 månads frysning på 3 månaderskort, max 3 månaders frysning på 6 månaderskort och max 6 månaders frysning på 12 månaderskort. Det går inte att frysa kort i efterhand. Du har rätt att frysa ditt 12 månaderskort 1 kalendermånad/per 12 månaders period utan anledning.

Presentkort
Gäller i 12 månader från inköpsdatum och återköps inte av Friskis&Svettis.

När du tränar
Varje gång du besöker Friskis&Svettis för träning ska du ta med ditt träningskort samt registrera dig vid angiven plats. Du har tillgång till träning i mån av plats. Tänk på att planera din träning och kom i god tid, eftersom det under vissa tidpunkter kan bli fullt på passen.

Värdesaker
Vi ansvarar inte för personliga tillhörigheter såsom kläder och värdesaker. Lås därför in dina saker i skåpen som finns i omklädningsrummen. Ta med eget hänglås eller köp hos oss.

Hälsotillstånd
Du ansvarar själv för att ditt hälsotillstånd är sådant att du utan risk kan delta i aktiviteter hos Friskis&Svettis. Friskis&Svettis har en särskild handlingsplan för ätstörningar. Vid allvarliga fall av ätstörningar kan medlem stängas av från Friskis&Svettis. Friskis&Svettis ansvarar inte för personskador som uppkommit på grund av olycksfall. Friskis&Svettis ansvarar inte heller för personskador som uppkommit till följd av ditt eller annan besökares agerande. Som medlem i Friskis&Svettis är du olycksfallsförsäkrad i försäkringsbolaget Svedea. Detta gäller vid olycksfallsskada när du tränar med Friskis&Svettis. En olycksfallsskada är en händelse, med påverkan utifrån, som inträffar plötsligt och oförutsett som leder till att du skadas. Skador som orsakats av förslitning, överbelastning eller överansträngning räknas inte som olycksfallsskada och ersätts vanligtvis inte även om dina besvär infunnit sig i samband med idrott. Friskis&Svettis rekommenderar varje medlem att teckna egen olycksfallsförsäkring och hemförsäkring.

Åldersgräns
Från det år du fyller 7 år till det år du fyller 12 kan du träna tillsammans med vuxen på de pass som har en röd stjärna i schemat. Från det år du fyller 13 år är hela vårt träningsutbud tillgängligt för dig. Nu får du gå på all gruppträning och spinning under förutsättning att du är 150 cm lång så du når ner till tramporna. Nu kan du också träna i gymmet efter genomgången Gymskola.

Trivselregler
Det åligger dig att följa gällande trivselregler. Du ska också följa de anvisningar avseende träningsmetoder och användning av utrustning som meddelas skriftligen eller muntligen av Friskis&Svettis personal eller funktionär.

Uteskor ute – Inneskor inne
Ställ dina uteskor på skohyllorna. Vill du låsa in dina skor, ta med dessa i handen när du går in till omklädningsrummet.

Kvarglömda prylar
Upphittade kläder, skor, värdesaker mm tas om hand några veckor. Se i tunnan i skorummet om det du glömt finns kvar.

Dopingpolicy
Friskis&Svettis Haninge är medlem i Riksidrottsförbundet och tillämpar därmed deras regler mot doping. Det innebär att du är skyldig att medverka i eventuella dopingkontroller. Dopingkontroller utförs oanmält och innebär att du måste lämna urinprov, blodprov eller båda delarna. Kontroller genomförs av legitimerade funktionärer. Den som ertappas med att vara dopad eller vägrar att medverka till kontrollen stängs av från Friskis&Svettis i två år med omedelbar verkan. Källa: www.rf.se och Riksidrottsförbundets stadgar.

Schema
Vårt schema förändras ständigt allt efter behov, efterfrågan och säsong. Pass kommer till, tas bort och flyttas och kan ändras efter tryck. Sommar, Påsk, Jul och Nyår samt andra helgdagar har vi särskilt schema. Aktuell information finner du på vår hemsida, www.haninge.friskissvettis.se

Avstängning
– Regelbrott I grova fall av regelbrott som t ex doping, stöld, aggressivt uppträdande eller utlåning av ditt personliga träningskort till annan stängs man av från träning och förlorar sitt medlemskap hos Friskis&Svettis. Återbetalning av medlem – och träningsavgift sker inte.

Personuppgifter
Friskis&Svettis förbehåller sig rätten att lagra personuppgifter och foto i vår databas. Genom ditt medlemskap godkänner du utskick från föreningen och dess samarbetspartners.

Dessa villkor gäller med reservation för förändringar, uppdaterad 2014-11-06

 

 • Öppettider

 • From 8/1 2018

  MånTisOnsTorsFreLörSön
  Öppnar6.006.006.006.006.008.309.30
  Sista inpassering21.0021.0021.0021.0019.0016.0019.30
  Stänger21.3021.3021.3021.3019.3016.3020.00
 • Sista inpassering=kassan stänger

  Stängningstiden anger den tid du senast ska vara klar med träning, eventuell dusch och ha lämnat träningslokalen.

   facebook twitter