Doping

Att dopa sig är dumt. Så är det bara. Allt kan gå snett. Med kroppen, psyket, vännerna, jobbet, partnern och familjen. Riskerna med doping är så stora, priset så högt, konsekvenserna så allvarliga att varje gång någon säger nej till doping har massor av människor vunnit en stor seger. Friskis&Svettis är självklart emot all form av doping. Som idrottsförening och medlem i Riksidrottsförbundet följer vi dessutom de bestämmelser som gäller för alla idrottsföreningar. Här vill vi berätta hur vi ser på doping, vårt antidopingarbete, hur doping skadar, och vi hjälper dig också att känna igen tecknen på att en person använder dopingpreparat. Det brukar börja med något dumt. Sedan blir det bara dummare.

Friskis&Svettis Haninge IF:s antidopingpolicy

Friskis&Svettis ska vara helt fritt från doping.

Friskis&Svettis bedriver en naturlig och hälsosam träning utan illegala substanser och metoder.

Friskis&Svettis arbetar förebyggande mot anabola androgena steroider och övriga otillåtna preparat enligt Riksidrottsförbundets reglemente.

Hur vi ser på vår policy

Antidoping

Friskis& Svettis Haninges självklara policy är ett direkt avståndstagande från allt bruk av dopingklassade preparat! Friskis&Svettis ska erbjuda och uppmuntra till en drog- och dopingfri miljö i enlighet med Riksidrottsförbundets riktlinje: ”Allt bruk av dopingmedel är oacceptabelt. Inget idrottsresultat är så värdefullt att bruk av dopingmedel kan försvaras”. Doping i idrottssammanhang är förbjudet av många orsaker, bland annat är det fusk att dopa sig, och det skadar idrottsrörelsens trovärdighet. Det är dessutom potentiellt farligt och förenat med stora hälsorisker. Att bruka läkemedel i vetenskapligt ogrundade preparatsammansättningar och doser strider även mot medicinsk etik. Som om detta inte vore anledning nog är det dessutom olagligt att dopa sig, eftersom det enligt svensk lagstiftning är helt otillåtet att hantera eller inta förbjudna preparat, och kan ge upp till 4 års fängelse.

Friskis&Svettis är medlem i Riksidrottsförbundet och samtliga medlemmar i idrottsföreningar knutna till RF kan kontrolleras för dopingbruk utan förvarning i samband med oanmälda testtillfällen på föreningen. Dopingbrott inom Friskis&Svettis verksamheter döms enligt RF:s dopingreglemente, med omedelbar avstängning från all föreningsverksamhet i Sverige. Medlemmar har skyldighet att ställa upp på att lämna dopingprov och testvägran döms automatiskt som ett positivt provresultat.

Friskis&Svettis Haninge har även ett nära samarbete med polis och övriga gymanläggningar inom kommunen. Vi är noga med att utbilda våra funktionärer inom dessa frågor, och vår dopingansvarige har studerat antidopingarbete på högskolenivå.

Ätstörningar

Friskis&Svettis målsättning är att träning ska vara lustfylld och sund – med balans mellan träning, kost och vila. Friskis&Svettis verksamhet arbetar för att motverka att personer far illa av sin träning, exempelvis på grund av doping och ätstörningar. Vi skall erbjuda ett sunt alternativ med hälsosamma värderingar beträffande träningsupplägg och kroppsuppfattning.

Kosttillskott

Friskis&Svettis gemensamma linje bygger på rekommendation att alltid satsa på en bra kosthållning utan kosttillskott. En balanserad och bra kosthållning täcker kroppens behov av näringsämnen och med en varierad kosthållning föreligger inget behov av kosttillskott och ”extrapreparat”.

Även RF avråder från kosttillskott eftersom många preparat på marknaden är bristfälligt kontrollerade, innehållsdeklarationerna kan vara bristfälliga eller missvisande, och det har visat sig att vissa preparat kan innehålla spår av dopingklassade substanser. Det finns heller inget vetenskapligt stöd för att idrottsutövare med normal kosthållning har behov av extra kosttillskott, och många elitidrottare avstår därför helt från kosttillskott.

Hur arbetar Friskis&Svettis Haninge mot doping?

Vilka substanser är otillåtna?

Vad händer vid dopingtest?

Vad händer i kroppen vid intag av hormonpreparat?

Vad kan man göra som närstående?

Var kan jag få mer information?

 

Så här jobbar Friskis&Svettis mot doping

1. Vi vaccinerar

Samtliga föreningar i Friskis&Svettis som har gym i sitt träningsutbud genomför en s k vaccination. ”Vaccinera föreningen” är Riksidrottsförbundets metodpaket för att hjälpa idrottsföreningar att arbeta mot doping, göra medlemmarna medvetna om föreningens syn på doping samt att kommunicera detta mot omvärlden. I vår lokal hänger nu ett vaccinationsintyg samt vår antidopingpolicy sedan vi genomfört vår föreningsvaccination.

2. Vi har en antidopingansvarig

Vår antidopingansvarige leder det förebyggande arbetet i föreningen. Antidopingansvarige har ett brett kontaktnät av kunniga och erfarna personer från bland annat Dopingjouren, Antidopinggruppen på RF och andra Friskis&Svettis föreningar. Antidopingansvarig i Friskis&Svettis Haninge är vår verksamhetschef Anna Henriksson.

3. Riksidrottsförbundet genomför oanmälda dopingtester

Riksidrottsförbundet kan när som helst genomföra dopingtester i Friskis&Svettis föreningar. Dessutom beställer föreningen själv in extra prov från RF efter behov. Under år 2008 genomfördes 63 föreningsbeställda prov i Friskis&Svettis föreningar i Sverige.

4. Vi utbildar alla våra gyminstruktörer

Alla gyminstruktörer får grundläggande kunskaper om doping i sin grundutbildning för Friskis&Svettis. Övriga funktionärer erbjuds utbildning i samband med interna utbildningsdagar.

5. Vi informerar våra medlemmar

På Friskis&Svettis i Haninge får nya medlemmar vår antidopingpolicy skriftligen i samband med sitt tecknande av medlemskap. Som ny medlem skriver man också på att man accepterar föreningens antidopingpolicy samt helt tar avstånd från dopingklassade preparat. Information finns att hämta i lokalen samt att läsa på hemsidan där man även kan hitta mer information om doping samt antidopingarbetet inom föreningen, STAD, Friskis&Svettis och RF.

Så här jobbar STAD mot doping

STAD är en sektion inom Beroendecentrum Stockholm vilken arbetar med att studera, pröva och utveckla preventiva insatser mot alkohol och droger. Sedan april 2007 bedriver STAD samarbetsprojektet ”100% Ren hårdträning” där Friskis&Svettis Haninge ingått från starten. Projektet syftar till att minska användningen av, och tillgången på, androgena anabola stereorider och hormonläkemedel på gym och träningsanläggningar i Stockholms län. Detta görs genom:

1. Utbildning

Samtliga gyminstruktörer och verksamhetschefen på Friskis&Svettis Haninge har gått en endagsutbildning bestående av föreläsningar om anabola androgena steroider (tecken och symptom samt medicinska och sociala konsekvenser), kost och kosttillskott samt träning i motiverande samtalsteknik.

2. Kvalitetssäkring

För ett samordnat och långsiktigt förebyggande arbete mot doping, utför STAD kontinuerlig utbildning av våra gyminstruktörer i Friskis&Svettis Haninge. Föreningen har också upprättat en policy mot otillåtet substansbruk (se ovan) samt en handlingsplan vid eventuell misstänkt doping. Självklart står också samtliga funktionärer verksamma på Friskis&Svettis Haninge bakom ”100% Ren hårdträning” och är 100% rena från all form av doping.

3. Samarbete med polisen

Polisen genomför regelbundna tillsynsbesök på träningsanläggningen, såväl i uniform som tränande civilklädda motionärer.

4. Media & PR

Den huvudsakliga målgruppen för 100%-projektet är män i åldern 16-25 år som befinner sig i en kroppsfixerad miljö där dopingpreparat erbjuder en genväg till bekräftelse. Projektet vänder sig i första hand till ”esteterna och slagskämparna” och lägger fokus på dem som inte använt dopingpreparat, men som befinner sig i riskzonen. Man väljer att snarare prata om kropp, träning, manlighet och prestation än om doping. STAD:s PR-insatser riktas främst mot att förse funktionärerna i gymmet med verktyg för att kunna diskutera konsekvenserna av doping med motionärerna, samt att få målgruppen att själv bära budskapet.

5. Haninge kommun

Haninge kommun fungerar som pilotkommun för 100%-projektet, där samtliga träningsanläggningar med gymutbud deltar. Detta möjliggör bra kommunikation och samarbete träningsanläggningarna emellan för att underlätta antidopingarbetet med en gemensam värderingsgrund i dopingfrågor. Vi är ett starkt nätverk där alla är 100 % emot doping, på alla anläggningar, utan undantag. Vi har även tät kontakt med skolor, lokala Beroendecentrum samt polisen. På kommunen finns också en anställd samordnare för drog- och brottsprevention, Inger Dahlberg, som håller ihop, utvecklar och kontinuerligt utvärderar 100%-projektet.

Farligt, osportsligt och straffbart

Otillåtna substanser

Vissa substanser är illegala enligt svensk lag (Lagen om förbud mot vissa dopningsmedel), där fällande dom kan ge upp till 4 års fängelsestraff. Andra är helt enkelt bannlysta inom all form av internationell idrottsverksamhet, med avstängning från all form av tävlings- och föreningsidrott som följd.

Friskis&Svettis lyder, så som övriga idrottsföreningar i Sverige, under RF:s reglemente för dopingreglering, och följer därigenom den dopingkod som antagits av World Anti-Doping Agency (WADA). WADA är en stiftelse bildad av världens idrottsförbund och regeringar, med uppgift att leda och samordna det globala antidopingarbetet. WADA har utvecklat ”World Anti-Doping Code”, ett internationellt regelverk med klassifikationslista över förbjudna dopingpreparat, användningsregleringar och dispenser, samt kvalitetskrav för dopingkontroller och laboratorier.

Vilka preparat som är godkända varierar beroende på träningsnivå samt eventuell tävlingsaktivitet och idrottsgren. Som medlem i Friskis&Svettis berörs man således främst av de bestämmelser som fastslagits för motionärsnivå. Exempel på för oss förbjudna substanser är bland annat anabola androgena steroider, olika tillväxthormoner eller hormonmodifierande substanser, samt flertalet receptbelagda läkemedel som är vanliga i samband med behandling av olika hjärt- och lungsjukdomar. Motionärer som inte tävlar på högre nivåer omfattas dock av viss dispens vad gäller receptbelagda mediciner, lagliga kosttillskott och naturläkemedel. Det är alltså helt tillåtet att ta sina astmainhalationer i samband med ett jympapass, noteras bör dock att man vid en dopingkontroll ändå har skyldighet att uppge vilka mediciner man tar, samt att aktsamhet bör vidtas vad gäller preparatinnehåll i kosttillskott och naturläkemedel.

Dopingtest

Alla idrottsutövare som är medlemmar i en idrottsförening ansluten till RF kan dopingtestas, och RF gör minst 3 500 prov per år. 80 procent av kontrollerna görs på elitnivå, men även idrottsutövare på lägre nivå och motionärer kan tas ut för stickprovskontroller varav vissa således kan fördelas över Friskis&Svettis verksamheter. Friskis&Svettis beställer även in extra kontroller efter behov. Provtagningen görs genom ett urinprov som lämnas under övervakning av en kontrollfunktionär (av testpersonens eget kön) som överser att provet inte manipuleras vid avlämningen.

Idrottsutövare som gör sig skyldig till doping, eller den som hjälper en idrottsutövare att dopa sig, bestraffas enligt RF:s reglemente som baseras på de upprättade internationella bestämmelserna i WADA:s dopingkod. Positivt dopingtest innebär en omedelbar avstängning från all idrottsverksamhet inom RF med upp till fyra års avstängning vid ett första positivt testtillfälle. Vid upprepad doping kan livstidsstraff utdömas. Avstängningen avser alla idrotter och under strafftiden får den dömde varken tävla, delta i idrottsuppvisning eller utöva ledaruppdrag. Testvägran döms som positivt testresultat.

Effekter av Anabola androgena steroider

Anabola androgena steroider (AAS) är kemiskt framställda könshormoner där testosteron är grunden. De har både muskeluppbyggande (anabola) och förmanligande (androgena) effekter.

Testosteron är ett könshormon som hos mannen bildas i testiklarna och som hos kvinnan bildas i äggstockarna. Den egna produktionen av testosteron anses hos män vara ca 7 mg/dag och hos kvinnor ca 0,7 mg/dag.

Effekt

Testosteronets anabola verkan sker via ökad proteinsyntes, vilket ger ökad muskelvolym. AAS kan påverka de flesta av kroppens inre organ då det finns receptorer för testosteron i cellernas kärnor. Exempel på testosteronets funktioner hos en man är stimulerad produktion av spermier, skäggväxt och uppbyggnad av muskelmassa.

Höga doser testosteron

I medicinska sammanhang förskrivs testosteron som ersättningsbehandling vid testosteronbrist, som kan bero på skada på testiklarna eller hypofysen. All användning av testosteron vid en fullgod egen produktion leder till en nedreglering av den kroppsegna testosteronproduktionen, vilket kan medföra allvarliga biverkningar. Ett stort intag av testosteron påverkar hypofysen, som reglerar hormonbalansen i kroppen. Hypofysen skickar signaler till testiklarna att strypa produktionen av testosteron. Detta medför att testiklarna kan skadas, och om de inte funktionsstimuleras under en längre tid påverkas spermieproduktionen även på lång sikt. Testiklarna kan minska påtagligt i storlek, så kallad testikelatrofi, och det kan vara mycket smärtsamt och ge livslånga besvär.

Kännetecken vid AAS-missbruk

• Snabb viktökning

• Svullet och plufsigt utseende (pga vätskeansamling)

• Hudbristningar i samband med kraftig viktuppgång

• Kraftig akne (även på delar av kroppen som normalt inte drabbas av kvisslor)

• Krympande testiklar

• Förändrad sexlust och förmåga (ökad i början men sedan minskad eller helt upphörd).

• Tränings-, kost- och kroppsfixering

• Svängningar av ökad och minskad självkänsla

• Humörsvängningar – nedstämd, upprymd, irriterad eller aggressiv

• Sömnproblem – ökad vakenhet, vänder på dygnet

• Smusslande, undanflykter och bortförklaringar, gömda piller och ampuller

Biverkningar av AAS

Akne, aggressivitet, avstannad längdtillväxt hos ungdomar, beroende, blodfettförändringar, ökad risk för blodpropp, depression, förändringar i levern, förändringar i njurarna, hjärtbesvär, håravfall, högt blodtryck, maniska tillstånd, minskad eller ingen sexlust, oro, panikångest, psykos, hudbristningar, sömnstörningar, vanföreställningar,vätskeansamling.

Specifika biverkningar för män

Bröstkörtelförstoring, potensproblem, minskade testiklar, testikelsmärta, förändrad spermaproduktion, prostataförstoring, nedreglering av den egna könshormonproduktionen.

Specifika biverkningar för kvinnor

Maskulinisering, menstruationsrubbningar, minskad fertilitet, livmodersförändringar, ökad kroppsbehåring, hårväxt i ansiktet, håravfall på skalpen, basröst pga tillväxt av struphuvudet, förminskade bröst, klitoristillväxt, risk för fosterskador vid pågående eller framtida graviditet.

Särskild lag om AAS

I svensk lag regleras dopingbrott i ”Lagen om förbud mot vissa dopningsmedel”. Inom idrotten finns det dopingregler. Det är två helt skilda regelverk som behandlar två helt olika företeelser; inom idrotten betraktas till exempel astmamedicin och många andra vanliga läkemedel som doping, i svensk lag handlar det endast om anabola androgena steroider och tillväxthormon.

AAS i samhället

De som dopar sig utan att vara tävlingsidrottare har andra skäl till detta än att fuska till sig idrottsresultat. Sådan doping handlar i princip uteslutande om AAS. Missbruk av AAS är idag ett växande samhällsproblem med ett drogrelaterat missbruk i syfte att förändra kroppen eller för att få de psykiska effekterna av drogen. Styrketränande motionärer med kroppsbyggarideal tar vanligen till AAS med motiveringen att snabbt öka i vikt. Bland motionärer förekommer det tyvärr också att AAS även blir inkörsporten till traditionellt narkotikamissbruk. Rikskriminalpolisen rapporterar ett ökat användande av AAS bland kriminella individer, och bland narkomaner verkar AAS etablerat sig som en drog bland andra. Då AAS även är känd för att ge ökad aggressivitet och mod används den även utbrett inom kriminella kretsar i syfte att göra användarna mer våldsbenägna.

Att hjälpa en närstående

Doping är precis som andra missbruk svårt att upptäcka. Det tar nästan alltid tid. Du ser saker du tycker är lite märkliga, men det tar emot att ställa närgångna frågor och konflikter vill de flesta helst undvika. För vem vill vara misstänksam och jobbig?

Misstänker du att någon nära dig dopar sig ska du så klart prata med vederbörande. Men var beredd på undanflykter och observera risken för aggressivitet. Det kan vara bra att vara två personer, samt att välja tillfälle och plats noga. Tänk också efter före hur du ska formulera dig för att den du pratar med ska ta till sig det du säger. Det är bra om du har pluggat på lite om doping. På dopingjouren.se finns mycket erfarenhet och kunskap att ta del av. Dit går det också bra att ringa anonymt, 020-546 987. Du kan självklart även be oss på Friskis&Svettis om hjälp och råd. Fråga i receptionen efter föreningens antidopingansvarige. Det är viktigt att den person som dopar sig vet om att det finns personer som uppmärksammat detta och att de bryr sig.

Låt oss tillsammans rädda så många vi kan från att använda anabola androgena steroider och andra illegala preparat i träningen!

Mer information om antidopingarbetet

Vill du veta mer om hur vårt antidopingarbete fungerar eller om du misstänker att någon av våra medlemmar dopar sig, kontakta då verksamhetschef Anna Henriksson.

Mer läsning om doping

www.beroendecentrum.se
Beroendevård i Stockholms län

www.can.se
Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning

www.dopingjouren.se
Fakta och hjälp vid frågor rörande doping

www.friskissvettis.se
Läs om Friskis&Svettis gemensamma dopingarbete på Riks hemsida

www.haninge.se
Om det drogförebyggande arbetet inom Haninge kommun

www.hundraprocent.com
Kaxig hemsida med massor av träningstips för 100% ren hårdträning

www.rf.se
Riksidrottsförbundets hemsida

www.stad.org
Om STAD-sektionen av Beroendecentrum

www.wada-ama.org
World Anti-Doping Agencys hemsida om internationella anti-dopingarbete, samt dopinglistan

Samt boken Dopingfri idrott av Åke Andrén Sandberg, Kristinas Olinder, Bo Berglund & Arne Ljungqvist som utges av Sisu Idrottsböcker

 

 

 

 

 

Till Funknet © Copy

dum20_330

 

 • Öppettider

 • 21/5-3/6

  MånTisOnsTorsFreLörSön
  Öppnar6.006.006.006.006.008.309.30
  Sista inpassering21.0021.0021.0021.0019.0016.0019.30
  Stänger21.3021.3021.3021.3019.3016.3020.00
 • 4/6-10/6

  MånTisOnsTorsFreLörSön
  Öppnar6.006.0011.006.006.008.309.30
  Sista inpassering21.0021.0018.0021.0019.0014.0019.30
  Stänger21.3021.3018.3021.3019.3014.3020.00
 • Sista inpassering=kassan stänger

  Stängningstiden anger den tid du senast ska vara klar med träning, eventuell dusch och ha lämnat träningslokalen.

   facebook twitter